تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش عمل با یقین‏

عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العمل الدائم القلیل علی الیقین أفضل عند الله من العمل الکثیر علی غیر یقین؛(2643)
راوی می‏گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: همانا عمل پیوسته کم همراه با یقین، نزد خداوند متعال بهتر است از کدار بسیار بدون یقین.