تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

باید بسیج عمومی نمود!

عصر حکومت و خلافت حضرت علی (علیه السلام) بود. سپاه متجاوز معاویه به شهر انبار حمله کرده و به غارت و چپاولگری پرداختند. خبر این حادثه به حضرت علی (علیه السلام) رسید. شخصاً پیاده به نخیله(1316) آمد تا برای سرکوبی متجاوزان، اقدامی کند.
مسلمانان خود را به حضور علی (علیه السلام) رساندند و عرض کردند: ای امیرمؤمنان، ما عهده‏دار سرکوبی متجاوزان خواهیم شد، شما به جای خود بروید.
امام علی (علیه السلام) به آنها فرمود: ماتکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم...؛ شما قادر نیستید که از عهده مشکلات خودتان برآیید، بنابراین چگونه مشکل دیگران را از من دفع می‏نمایید؟ اگر ملت‏های قبل، از ستم فرمانروایان خود، شکایت داشتند، من امروز از ستم ملت خود شکایت دارم، گویی من پیرو و فرمانبر هستم و آنها رهبر و فرمانروا می‏باشند....
در این میان که علی (علیه السلام) ناراحتی خود را نسبت به سستی و سهل انگاری ملت، اعلام داشت، دو نفر از اصحابش به حضور علی (علیه السلام) آمدند و یکی از آنها عرض کرد: من جز اختیار خود و برادرم را ندارم، فرمان بده تا آن را اجرا کنیم. امام علی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: شما در برابر آن چه من می‏خواهم چه کاری می‏توانید انجام دهید؟(1317).