تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش شاد نمودن مؤمن‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سر مؤمناً فقد سرنی و من سرنی فقد سرالله؛(1870) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند، خدا را شاد کرده است.