تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توکل فقط بر خدا باشد

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده و ما کان لنا أن نأتیکم بسلطن الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون و ما لنا ألانتوکل علی الله و قد هدات اسبلنا و لنصبرن علی ما ءاذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون؛(944) پیامبرانشان به آنها گفتند: درست است که ما بشری همانند شماهستیم، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد (و شایسته بداند)، نعمت می‏بخشد (و مقام رسالت عطا می‏کند)! و ما هرگز نمی‏توانیم معجزه‏ای جز بفرمان خدا بیاوریم! (و از تهدیدهای شما نمی‏هراسیم)! افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند! و چرا بر خدا توکل نکنیم، با اینکه ما را به راه‏های (سعادت) رهبری کرده است؟! و ما بطور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش بر نمی‏داریم)! و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند!