تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در زندگی‏

امام باقر (علیه السلام): الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛(283) همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.