تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حق مادر

مردی مشغول طواف خانه خدا بود مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف می‏داد. در همان حال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را دید. از آن حضرت پرسید: آیا با این کار، حق مادرم را انجام داده‏ام؟! آن حضرت فرمود: خیر! تو حتی با این کار، جبران یکی از ناله‏های او را (به هنگام وضع حمل) هم نکرده‏ای.(662)