تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توقعات بی‏جا ناشی از جهل‏

و قال الذین لا یعلمون لو لا یکلمنا الله أو تأتینا ءایة کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الایت لقوم یوقنون؛(1393) افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی‏گوید؟! و یا چرا آیه و نشانه‏ای برای خود ما نمی‏آید؟! پیشینیان آنها نیز، همین گونه سخن می‏گفتند؛ دلها و افکارشان مشابه یکدیگر است؛ ولی ما (به اندازه کافی) آیات و نشانه‏ها را برای اهل یقین (و حقیقت جویان) روشن ساخته‏ایم.