تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوان صدقه دهنده‏

روزی جوانی بر حضرت داود (علیه السلام) وارد شد. فرشته مرگ، آن جا بود و به داود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر داد که این جوان، تا هفت روز دیگر بیشتر زنده نخواهد بود و من مأموریت دارم روز هفتم جان او را بگیرم. جوان، از آن مجلس بیرون رفت. در بین راه مردی مستمند به او رسید و تقاضای کمک کرد. جوان نیکوکار، بر آن مسکین رحمت کرد و صدقه‏ای به او داد. روز هفتم فرا رسید. حضرت داود نشسته بود که بار دیگر، آن جوان به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد. حضرت داود (علیه السلام)، با شگفتی از عزرائیل پرسید: مگر نگفتی این جوان تا هفت روز دیگر خواهد مرد؟! فرشته مرگ پاسخ داد: آری، چنین بود. اما چون صدقه داد، خداوند عمر او را تا هفتاد سال تأخیر انداخت.(2029)