تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آدم‏های طمع کار

در عربستان هر که را می‏خواهند به طمع داشتن منسوب کنند، او را به اشعث طماع تشبیه می‏کنند، زیرا اشعث مردی بسیار طماع بود و وقایع شیرینی از او نقل شده است. معروف است که روزی از اشعث پرسیدند: آیا از خودت طمع کارتر دیده‏ای؟ گفت: آری! روزی در کوچه‏ای می‏رفتم و بالای سرم مرغان زیادی را دیدم که پرواز می‏کنند. من هم دامن خود را به دست گرفتم و در پیش رو نگهداشتم، ناگهان یکی از همسایگانم از پهلوی من گذشت و گفت: آقای اشعث! دامنت را چرا به دست گرفته‏ای؟ گفتم: زیرا ممکن است یکی از مرغان در حین پرواز بیضه‏ای بیفکند و اگر در دامن من بیفتد، سالم بماند و نشکند! بعداً چون به خانه رسیدم، پس از لحظه‏ای دیدم در می‏زنند، در را گشودم، دیدم پسر همان همسایه است. گفتم: چه می‏خواهی؟ گفت: پدرم می‏گوید، چند دانه از آن تخم مرغ‏ها را برای ما بفرستید! و انصاف دارم که او از من طمع کارتر است!(1252)