تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سایه عرش‏

حضرت موسی (علیه السلام) مشغول مناجات و راز و نیاز با خدا بود که در این حال مردی را در سایه عرش الهی دید که بر اثر عظمت مقام زیر سایه عرش بود. حضرت از خدا سؤال کرد: بارالها! کیست که سایه عرش تو بر او افکنده شده و او مشمول این نعمت عظمی شده است؟
خداوند در پاسخ او فرمود: این مرد دارای دو خصلت بود: 1. نسبت به پدر و مادرش نیکی می‏کرد و 2. سخن چین نبود و به این عنوان بین مردم راه نمی‏رفت. آری! او به خاطر دو خصلت به این مقام ارجمند نایل شده است.(661)