تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حضرت ابراهیم (علیه السلام) و صلوات‏

انما اتخذ الله عزوجل ابراهیم خلیلا لکثرة صلاته علی محمد و أهل بیته؛(1956) خداوند متعال، ابراهیم (علیه السلام) را دوست خود برگرفت؛ زیرا او بر محمد و اهل بیت بسیار درود می‏فرستاد.