تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثواب صلوات‏

شیخ ابوالفتح رازی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که فرمود: در شب معراج چون به آسمان رسیدم، ملکی دیدم که هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت و مشغول به حساب کردن و شماره نمودن با انگشتان بود. از جبرئیل پرسیدم که این ملک کیست و چه چیز را حساب می‏کند؟ جبرئیل گفت: این ملکی است است که بر دانه‏های باران موکل است و حفظ می‏کند که چند قطره از آسمان به زمین نازل شده است. پس من به آن ملک گفتم که تو می‏دانی از زمانی که حق تعالی دنیا را خلق کرده است چند قطره باران از آسمان به زمین آمده است؟ گفت: یا رسول الله! قسم به آن خدایی که تو را به حق به سوی خلق فرستاده است، غیر از آن که من می‏دانم چند قطره از آسمان به زمین نازل شده است، به تفصیل می‏دانم که چند قطره به دریا، چند قطره در بیابان، چند قطره در بستان، چند قطره در شوره‏زار، چند قطره در قبرستان فرود آمده است. حضرت فرمود که من از حفظ و تذکر او در حساب خود تعجب کردم. پس او گفت یا رسول الله، با این حفظ و تذکر و دستها و انگشتانی که دارم، قدرت حساب کردن یک چیز را ندارم. گفتم: آن کدام حساب است؟ او گفت: قومی از امت تو در جایی حاضر می‏شوند و اسم تو نزد ایشان برده می‏شود، پس صلوات بر تو می‏فرستند؛ من قدرت ندارم تا ثواب که عائد آنها می‏شود را حساب کنم!(1969).