تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از مصادیق تقوا...

یادم نمی‏رود؛ وقتی خدمت استاد بزرگوارمان، رهبر عظیم الشأن انقلاب مرحوم امام (رحمه الله) بودم، عده‏ای از کارکنان شرکت نفت به خدمت ایشان آمده بودند. آن گروه گفتند: آمده‏ایم تا ببینیم انقلاب از ما چه می‏خواهد و نیامده‏ایم بگوییم که از انقلاب چه می‏خواهیم. معلوم است که رهبر عظیم الشأن انقلاب از این سخن خیلی خوشحال شدند. برای این که واقعاً سخن لطیفی گفتند. ایشان در جواب فرمودند: انقلاب از شما دو چیز می‏خواهد: 1 - خود سازی. انسان خودش را باید بسازد. مخصوصاً معلم یا مدیر یا کسی که با جوانها و بچه‏ها سر و کار دارد، اول باید خودش را بسازد تا بتواند در دیگران سازندگی داشته باشد. این معقول نیست کسی که خود را نساخته باشد. بتواند دیگران را بسازد. قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو: هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می‏کند؛ و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتر می‏شناسد.(1037)
انسان اول باید خود را بسازد. لذا رهبر عظیم الشأن انقلاب فرمودند: اولین چیزی که انقلاب از شما می‏خواهد، خود سازی است. 2 - وظیفه‏ای که به شما واگذار شده است، خوب انجام دهید. هر کس عهده‏دار وظیفه‏ای است. من عمامه به سر روحانی وظیفه‏ای دارم، شمای معلم و مدیر وظیفه‏ای دارید، کاسب بازار وظیفه‏ای دارد و آن که در ارتش و سپاه است، وظیفه‏ای دارد. وظیفه هر کس بدون دخالت در وظایف دیگران باید خوب انجام شود.(1038)