تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر از صفات مؤمنینی واقعی‏

الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2042) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‏اند!