تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

در یک مکتب که دارای هدفهای مشخص است و مقررات همه جانبه‏ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیاسی دارد و هدف او جامعه است، باید با مقدمه و ابزار ساختن آن جامعه که همه تعلیم در کنار پرورش و تربیت است، آشنا شد و افراد تحت پرورش مبانی تربیتی آن مکتب در آیند.(1005)
اولین مرحله تربیت، کانون خانواده است.
خطاب زیبا، گامی برای تأثیر گذاری پیام است. یاأیهاالذین آمنوا در حدیثی از تفسیر مجمع البیان می‏خوانیم: لذت خطاب یاأیهاالذین آمنوا سختی روزه را آسان می‏کند. اگر والدین بخواهند که فرزندشان به سخنانشان گوش دهند، باید آنان را زیبا صدا زنند.
امکان رشد و تربیت، در همه موجودات وجود دارد. رب العالمین‏
خداوند هم انسان‏ها را با راهنمایی انبیا تربیت می‏کند، (تربیت تشریعی) و هم جمادات و نباتات و حیوانات را رشد و پرورش می‏دهد. (تربیت تکوینی) رب العالمین‏
انسان در تربیت، نیازمند الگو می‏باشد. انبیا، شهدا، صدیقین و صالحان، نمونه‏های زیبای انسانیت‏اند.
مژده و بشارت همراه باهشدار و اخطار یکی از اصول تربیت است.
در شیوه تربیت، هر گاه خواستید کسی را از کار یا چیزی باز دارید، ابتدا راههای صحیح، باز گذاشته شود و سپس مورد نهی اعلام شود.
تعلم و تربیت، تعطیل بردار نیست.
برای تأمین سعادت فرزند، تنها به تربیت خود متکی نباشیم، او را به خدا بسپاریم که توانایی‏های ما محدود و عوامل انحراف زیاد است.
عوامل مؤثر در تربیت عبارتند از: روح پاک مادر. فتقبلها ربها بقبول حسن جسم سالم. نباتاً حسناً تعلیم و تربیت الهی. کفلها زکریا تغذیه پاک. وجد عندها رزقا
عبادت، مایه تربیت انسان است.
در انسان غریزه محبوب شدن است که باید از این غریزه برای تربیت استفاده کرد.
در اسلام، مجازات در کنار ارشاد و تربیت و رحمت است.
تربیت، نیاز به آگاهی عمیق دارد.
پیروی از آیات الهی، سبب رشد و تربیت بشر است.