تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمنی از بلا

محمد بن بهلول العبدی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنیا و لکنه آمنه من العمی فیها و الشقاء فی الاخره؛(349) راوی می‏گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خداوند مؤمن را از بلاها پریشان کننده دنیا ایمن نکرده است، بلکه او را از نابینایی در دنیا و بدبختی در آخرت ایمن کرده است.