تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسلمان واقعی‏

قال أبو جعفر (علیه السلام) یا سلیمان أتدری من المسلم قلت جعلت فداک أنت أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده؛(218) امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سلیمان! آیا می‏دانی چه کسی مسلمان واقعی است؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می‏دانید. حضرت فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند.