تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نمونه‏ای از حلم علی (علیه السلام)

روزی حضرت علی (علیه السلام) چند بار غلام خود را صدا زد، ولی جوابی نشنید، ناگهان دید غلام دم در ایستاده، به او فرمود: چرا جوابم را نمی‏دهی. غلام عرض کرد: لثقتی بحلمک و امنی من عقوبتک؛ زیرا به حلم و بردباری تو، اطمینان دارم و خود را از مجازات تو ایمن می‏دانم.
حضرت علی (علیه السلام) پاسخ غلام را نیکو شمرد و او را به همین خاطر آزاد نمود.(1137)
این روش، یکی از شیوه‏های مهرآمیز امامان معصوم (علیه السلام) با بردگان بود و آنها را با روش پر مهر خود، درس مهربانی نسبت به زیردستان را به جهانیان آموختند.(1138)