تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طاعت و نافرمانی‏

علی (علیه السلام) بالطاعة تزلف الجنة للمتقین، بالمعصیة توصد النار للغاوین؛(1373) با طاعت خدا بهشت بپرهیزکاران نزدیک می‏گردد. با نافرمانی آتش دوزخ برای گمراهان برافروخته می‏شود.