تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مکتب‏های غلط و دام شیطان‏

انما یأمرکم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون؛(1885) او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می‏دهد؛ (و نیز دستور می‏دهد) آنچه را که نمی‏دانید، به خدا نسبت دهید.