تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهره‏مندی از علم‏

لیت شعری أی شی‏ء أدرک من فاته العلم بل أی شی‏ء فات من أدرک العلم؛(1271) امام (علیه السلام) فرمود: کاش می‏دانستم کسی که از علم بی نصیب مانده است، چه چیز به دست آورده است و آن کسی که از علم بهره‏مند شده، چه چیز را به دست نیاورده است.