تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رضایت طرفین در ازدواج‏

و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن أز واپجهن اذا ترضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر ذلکم أزکی لکم و أطهر والله یعلم و أنتم لا تعملون؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش، ازدواج کنند! اگر در میان آنان، به طرز پسندیده‏ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما، که ایمان به خدا روز قیامت دارند، از آن، پند می‏گیرند (و به آن، عمل می‏کنند). این (دستور)، برای رشد (خانواده‏های) شما مؤثرتر، و برای شستن آلودگیها مفیدتر است؛ و خدا می‏داند و شما نمی‏دانید.