تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فضیلت به آرزو نیست‏

لیس بأمانیکم و لا أمانی أهل الکتاب من یعمل سوءاً یجزبه و لا یجد له من دون الله و لیا و لا نصیراً؛(87) (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست هر کس عمل بدی انجام دهد، کیفر داده می‏شود و کسی را جز خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت.