تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیطان و آرزو

لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیباً مفروضاً و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن آذان الأنعام و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان و لیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الاغروراً أولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصاً خدا او (شیطان) را از رحمت خویش دور ساخته و او گفته است: از بندگان تو، سهم معینی خواهم گرفت! و آنها را گمراه می‏کنم! و به آرزوها سرگرم می‏سازم! و به آنان دستور می‏دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است. شیطان به آنها وعده‏ها (ی دروغین) می‏دهد و به آرزوها، سرگرم می‏سازد در حالی که جز فریب و نیرنگ، به آنها وعده نمی‏دهد. آنها [پیروان شیطان‏] جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری ندارند.