تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روش بخیل‏

قال السخی یأکل طعام الناس لیأکلوا من طعامه و البخیل لا یأکل من طعام الناس لئلا یأکلوا من طعامه؛(591) سخاوتمند غذای مردم را می‏خورد که مردم هم از غذای او بهره‏مند شوند ولی بخیل از طعام مردم نمی‏خورد که از غذای او نخورند.