تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثواب خودداری از خشم‏

امام کاظم (علیه السلام): من کف غضبه عن الناس کف الله عذاب یوم القیامة(2185) هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز می‏دارد.