تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه‏های اسراف‏

و روی الأصبغ بن نباته عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنه قال للمسرف ثلاث علامات یأکل ما لیس له و یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له؛(260) امام علی (علیه السلام) فرمود: سه نشانه، علامت اسراف کننده است: 1 - می‏خورد غذایی را که برای او نیست 2 - می‏خرد متاعی را که برای او نیست 3 - می‏پوشد لباسی را که برای او نیست.