تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رابطه ایمان و حیا

عن معاذ بن کثیر عن أحدهما (علیه السلام) قال الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه؛(1189) معاذ بن کثیر از یکی از صادقین (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: حیا و ایمان دو رشته درهم تنیده‏اند که چون یکی برود، دیگری هم رفته است.