تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهاد وسیله‏ای برای مجازات کافران‏

قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین؛(1289) با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات می‏کند؛ و آنان را رسوا می‏سازد؛ و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می‏بخشد(؛ و بر قلب آنها مرهم می‏نهد).