تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکبر دام شیطان‏

قال علی (علیه السلام) الکبر مصیدة ابلیس العظمی؛(898) تکبر محل شکار بزرگ شیطان است.