تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وقت توبه‏

و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر أحدهم الموت قال انی تبت الئن و لا الذین یموتون و هم کفار أولئک أعتدنا لهم عذاباً ألیماً؛(1050) برای کسانی که کارهای بد را انجام می‏دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می‏رسد می‏گوید: الان توبه کردم! توبه نیست؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می‏روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده‏ایم.