تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علاقه در ازدواج‏

عن ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له انی أرید أن أتزوج امرأه و ان أبوی أرادا غیرها قال تزویج التی هویت و دع التی یهوی أبواک؛(226) ابن ابی یعفور به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: من می‏خواهم با زنی ازدواج کنم، ولی پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگری را به همسری خود در آورم. حضرت فرمودند: زن دلخواه خودت را بگیر و آن را بگیر و آن را که والدینت می‏خواهند، ترک گوی!