تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رعایت عهد و پیمان وسیله جلب رضایت الهی‏

و اذکر فی الکتب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیا؛(2081) و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده‏هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده‏اش را به نماز و زکات فرمان می‏داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.