تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

اگر نفس خودتان را تطهیر کردید، اگر اعمال خودتان را با قرآن کریم وفق دادید، اگر اخلاق خودتان را اخلاق قرآن کردید، اگر نفس خودتان را تصفیه کردید باک از هیچ چیز نداشته باشید.(201)
حقوق اسلامی، آمیخته با اخلاق اسلامی است.
اخلاق، پشتوانه احکام الهی است.
متقی، منزو نیست! بلکه با مال و اخلاق خوب خود، با مردم معاشرت می‏کند.
اعمال و افکار و اخلاق ناپسند نیاکان، برای آیندگان، سوء سابقه می‏شود.
موفق‏ترین انسان باید از کمالات و اخلاق نیک و روش استوار پیشینیان بهره‏مند شود.
صفا، صمیمیت و نداشتن توقع بیجا، از برکات اخلاق اسلامی است.
در آیین الهی، عقاید و اخلاق در کنار هم مطرح است.
در برخورد با مخالفان، اخلاق نیک کافی نیست، تهاجم اخلاقی لازم است ادفع بالتی هی أحسن (دفع است). از محبت خارها گل می‏شود سرکه‏ها مل می‏شود.
تنها برخورد قانونی کافی نیست، بلکه اخلاق و عاطفه نیز لازم است.