تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ترویج اخلاق فاسد

در حدیث آمده است: حضرت عیسی (علیه السلام) به ابلیس برخورد کرد، در حالیکه او پنج جنس سرخ رنگ را با خود حمل می‏کرد و هر کدام به دسته‏ای مربوط می‏شدند. عیسی مسیح (علیه السلام) از ابلیس پرسید: این‏ها چیستند؟ ابلیس پاسخ داد: اجناسی است که مشتری‏های مختلفی به سراغ آن‏ها می‏آیند. عیسی (علیه السلام) پرسید: آن اجناس کدامند؟ ابلیس پاسخ داد: یکی از آنها جور (ظلم) است. عیسی (علیه السلام) پرسید: مشتری آن چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: شاهان و قدرتمندان! و افزود:
- دومی کبر است.
- این را چه کسی خریدار است؟
- کد خدایان!
- سومی حسد است.
- مشتری آن چه کسانی هستند؟
- دانشمندان!
- چهارمی خیانت است.
- مشتری این چه کسی می‏باشد؟
- تجار!
- پنجمی مکر و فریبکاری است.
- مشتری آن چه کسانی هستند؟
- زنان!(1900)