تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حرمت و رحمت‏

امام صادق (علیه السلام): لیس منامن لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا؛(67) از ما نیست کسی که به بزرگ‏سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.