تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اطلاعت و تسلیم‏

من یطع الرسول فقد أطاع الله و من تولی فما أرسلناک علیهم حفیظا؛(548) کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی که سرباز زند، تو را نگهبان (و مراقب) او نفرستادیم (و در برابر او، مسؤول نیستی).