تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان به انبیاء

قولوا ءامنا بالله و ما أنزل الینا و ما أنزل الی ابرهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و ماأوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون؛(544) بگویید: ما به خدا ایمان آورده‏ایم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید، و (همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده است، و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی‏شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی‏شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را رهاکنیم).