تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

منطق تعصب کور و تقلیدی محکوم است‏

و اذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لوکان الشیطن یدعوهم الی عذاب السعیر؛(758) و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید!، می‏گویند: نه، بلکه ما از چیزی پیروی می‏کنیم که پدران خود را برای آن یافتیم! آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت می‏کنند)؟!