تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدترین سرنوشت و مسیر برای انسان جهنم است‏

ألم‏تر الی الذین نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه و یتنجون بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بمالم یحیک به الله و یقولون فی أنفسهم لو لا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر؛(1358) آیا ندیدی کسانی را که از نجوا [سخنان در گوشی ]نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می‏گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می‏پردازند و هنگامی که نزد تو می‏آیند تو را تحیتی (و خوشامدی) می‏گویند که خدا به تو نگفته است، و در دل می‏گویند: چرا خداوند ما را بخاطر گفته‏هایمان عذاب نمی‏کند؟! جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می‏شوند، و چه بد فرجامی است!