تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کیفیت رستاخیز

یا أیها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الأرحام مانشاء الی أجل مسمی ثم نخر جکم طفلا ثم لتبلغوا أشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی أرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئاً وتری الأرض هامدة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من کل زوج بهیج ذلک بأن الله هو الحق و أنه یحی الموتی و أنه علی کل شی‏ء قدیر و أن الساعه آتیه لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور؛(34) ای مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، (به این نکته توجه کنید که:) ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه [ چیزی شبیه گوشت جویده شده‏]، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدن شکل؛ تا برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم)! و جنین‏هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم (مادران) قرار می‏دهیم؛ (و آنچه را بخواهیم ساقظ می‏کنیم؛) بعد شما را بصورت طفل بیرون می‏آوریم؛ سس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضی از شما می‏میرند؛ و بعضی آن قدر عمر می‏کنند که به بدترین مرحله زندگی (و پیری) می‏رسند؛ آنچنان که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی‏دانند! (از سوی دیگر،) زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده می‏بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می‏فرستیم، به حرکت در می‏آید و می‏روید دو از هر نوع گیاهان زیبا می‏رویاند! این بخاطر آن است که (بدانید) خداوند حق است؛ و اوست که مردگان را زنده می‏کند؛ و بر هر چیزی تواناست. و اینکه رستاخیز آمدنی است، و شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می‏کند.