تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوا وسیله حفظ از کید دشمن‏

ان تمسسکم حسنه تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(1012) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می‏کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می‏شوند. (اما) اگر (در برابر شان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه‏های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی‏رساند؛ خداوند به آنچه انجام می‏دهند، احاطه دارد.