تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توجه بیش از حد به دنیا نشانه بی‏خردی‏

و ما الحیوة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون أفلا تعقلون؛(2282) زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی‏اندیشید؟!