تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوا پیشگی شیعیان‏

امام باقر (علیه السلام): ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه؛(1024) شیعه ما، تنها، کسی است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.