تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زندگی بعد از مرگ‏

فانظر الی آثار رحمه الله کیف یحی الأرض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی و هو علی کل شی‏ء قدیر؛(31) به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می‏کند؛ چنین کسی (که زمین مرده را زنده کرد) زنده کننده مردگان (در قیامت) است؛ و او بر همه چیز تواناست!