تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوک و تفرقه!

یک روز که آقای رجایی (رحمه الله) می‏خواست درس تابع و متغیر را مطرح کند، روی تخته سیاه یک الا کلنگ کشید و روی آن دو چهره که حالت خنده‏داری داشتند رسم کرد. بعد از ما پرسید: بچه‏ها، این چهره کیست؟ یکی گفت: این قیافه یک قزوینی است. دیگری گفت: نه آقا! این قیافه یک رشتی است. خلاصه بعد از آن که بچه‏ها هریک مزه‏ای انداختند، آقای رجایی (رحمه الله) گفت: بچه‏ها! چرا نمی‏گویید این چهره مسخره، قیافه یک آمریکایی یا یک انگلیسی است؟ این، کار دشمن خارجی است که ما را شقه شقه می‏کند تا از هم بد بگوییم و برای هم جوک بسازیم. همه این کارها برای آن است که این ملت در برابر نقشه‏های آنها متحد و یک دل نشوند(1877).