تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهشت و ولایت‏

فلیفعل فان أطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره؛(617) اگر مرا اطاعت کردید، من شما را با مشیت خداوندی شایسته ورود به بهشت خواهم نمود اگر چه دارای مشقت سخت و چشیدن تلخی‏ها میباشد.
سرنوشت نهائی را که یا بهشت الهی و یا دوزخ است، با بی اعتنائی منگرید، چون مقصد خیلی بزرگ است، از زحمت و مشقت نهراسید، زیرا رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ.