تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مواظبت از زبان‏

کتاب قابوس نامه کتاب خوبی است نویسنده‏اش یکی از شاهزاده‏های ایرانی است. می‏گوید: از مکه به ترکیه آمدم، مدتی پیش سلطان ترکیه بودم و با هم جلساتی داشتیم. روزی در جلسه یک جمله‏ای نقل کردم، دیدم یک حال اشمئزاز و نفرتی برایش پیدا شد. در ضمن بحث‏ها برایش گفتم که در ایران ما، در گرگان دهی است که آب نیست و زن‏ها باید بروند از دامنه کوه آب تهیه کنند و کرمهایی به نام کرم سبز در آن جا فراوانند که اگر پا روی آن بگذارند و کشته شود، آب روی سرش تلخ می‏شود که البته باور کردنش مشکل است. می‏گوید: این جمله را گفتم، دیدم یک حال اشمئزاز و نفرتی از من پیدا شد. سلطان ساکت ماند ولی تصمیم گرفتم تا این حرف را اثبات کنم. لذا به ایران نوشتم که طوماری درست کنید، قاضی‏ها، عادل‏ها، علما شهادت بدهند که این طور چیزی هست. مدتی ماندم تا طومار آمد و آن را پیش این آقا بردم، نگاهی به طومار کرد و جمله‏ای گفت که خیلی عالی است. تقاضا دارم که این جمله همیشه در فکرتان باشد. گفت: من می‏دانستم تو دروغگو نیستی، اما اشکال من این است که حرفی که چهل تا شاهد می‏خواهد تا اثبات شود، چرا انسان بگوید؟(1781)