تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دشمنی با خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أظهر للناس ما یحب الله و بارز الله بما کرهه لقی الله و هو ماقت له؛(1666) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در برابر مردم آنچه خدا دوست می‏دارد انجام دهد و در برابر خدا آنچه دوست نمی‏دارد، آشکار کند، خدا را در حالیکه دیدار می‏کند که دشمن اوست.