تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توسل حضرت آدم به ائمه اطهار (علیهم السلام)

فتلقی ءادم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم؛(701) سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت؛ (و با آنها توبه کرد.) و خداوند توبه او را پذیرفت؛ چرا که خداوند توبه‏پذیر و مهربان است.